Retur och garanti

Ångerrätt

Du har 14 dagar på dig att ångra ditt köp från och med den dag du tar emot varan.

Om du ångrar ditt köp, vänligen kontakta vår kundservice på: support@minmobil.nu, så får du en fri returfraktsedel så att du kan skicka paketet tillbaka till oss.

När du lämnar tillbaka/skickar tillbaka varan måste den vara i samma skick och mängd som när du fick den och du måste bifoga/skicka med faktura eller en kopia av ordern. Produkten måste förpackas så att den inte skadas under transporten och du måste betala fraktkostnaderna.

Vid ånger ska konsumenten under vissa förutsättningar betala ersättning för värdeminskningen på en vara. Det gäller sådan värdeminskning som beror på att konsumenten hanterat varan mer än vad som varit nödvändigt för att ta reda på varans egenskaper eller funktion. Vid aktivering av mobiler och surfplattor anses varan vara använd och undersökt mer än nödvändigt varpå värdeminskning uppstår. Värdeminskningens storlek baseras på i vilket skick varan returneras, för mobiltelefoner och övrig elektronik uppgår värdeminskningen oftast till 20-100% av ursprungligt pris.

Om du använder din ångerrätt kommer du att få dina pengar tillbaka så snart som möjligt efter det att vi har fått varan och kontrollerat att den uppfyller villkoren för retur. Pengarna återbetalas till det konto som beloppet drogs från.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätten regleras under konsumentköplagen och ger dig rätt att klaga på en vara inom en bestämd tidsperiod. I Sverige gäller 3 år för privatpersoner från och med det datum produkten blev levererad. Reklamationsrätten följer den ursprungliga köparen och inte produkten.

Om du anser att produkten är felaktig ska du skicka ett mail till support@minmobil.nu

Det är en förutsättning för utövandet av reklamationsrätten att felet inte orsakades av skador, felaktig användning eller annat skadligt beteende.

Klagomål om brister måste göras inom en rimlig tid efter att du har upptäckt felet, eller borde ha upptäckt felet under regelbunden granskning av produkten. Skälig tid anges till 2 månader. Du kan klaga skriftligt eller muntligt.

När Min Mobil Borås AB tar emot ett klagomål om en produkt behandlas klagomålet så snart som möjligt. Om det finns en brist kan varan ersättas mot liknande begagnad vara, bli reparerad eller bli rabatterad enligt Konsumentköpslagen. Om felet inte är obetydligt kan du istället avbryta transaktionen. Du kan dock inte häva köpet eller kräva rabatt om Min Mobil Borås AB erbjuder sig att ersätta eller reparera varan inom en rimlig tid. Om felet medfördes måste produkten återlämnas till Min Mobil Borås AB ska detta ske utan kostnad för dig om den levereras från en adress i Sverige.

För att göra din reklamationsrätt gällande ska du skicka med dokumentation för köpet i form av faktura eller orderbekräftelse som båda skickades via e-post efter din beställning.
Om du vill skicka varor i retur ska de skickas till den adressen som framgår av följesedeln.

Min Mobil Borås AB 1 års produktgaranti

Min Mobil Borås AB lämnar 1 års garanti från fakturadatum, att våra produkter i allt väsentligt fungerar i enlighet med vår produktbeskrivning och att våra produkter är fria från materialfel vid leverans. Definitionen av ett ursprungligt fel är att felet har funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet, samt att felet inte beror på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan (exempelvis tapp- eller vätskeskador). Din faktura gäller som garantibevis.